Beichtgelegenheiten

E.g., 23.01.2019
E.g., 23.01.2019
Wednesday, 23. January 2019 - 18:00 to 18:15

Jeden Montag bis Freitag

Thursday, 24. January 2019 - 18:00 to 18:15

Jeden Montag bis Freitag

Friday, 25. January 2019 - 18:00 to 18:15

Jeden Montag bis Freitag

Saturday, 26. January 2019 - 15:30 to 16:30

In der Sakramentskapelle

Monday, 28. January 2019 - 18:00 to 18:15

Jeden Montag bis Freitag

Tuesday, 29. January 2019 - 18:00 to 18:15

Jeden Montag bis Freitag

Wednesday, 30. January 2019 - 18:00 to 18:15

Jeden Montag bis Freitag

Thursday, 31. January 2019 - 18:00 to 18:15

Jeden Montag bis Freitag

Friday, 1. February 2019 - 18:00 to 18:15

Jeden Montag bis Freitag

Saturday, 2. February 2019 - 15:30 to 16:30

In der Sakramentskapelle

Pages